วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หมายเลขติดต่อ : 043-289472
:: เข้าสู่เว็บไซต์ คลิกที่นี่ ::