เกษตร ” มีดีหลายอย่าง
หากเรา รู้จักคิด 🤔 รู้จักทำ 👩‍🌾 
นำทรัพยากร 🌲 รอบตัว นำมาคิด 🕵️ นำมาสร้าง 🌾 จากการ
ทดลองผิด ❌ ทดลองถูก ✅
อย่ากลัวความ ” ล้มเหลว “❓
รับลองทุกคนทำได้แน่นอนครับ👨‍👨‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👦
#SmartFarming47AggieBySTI

📢📢โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่นที่ 6 กลุ่มมิตรผล
โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่นที่ 6 กลุ่มมิตรผล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวช.3. และ ม.6 เข้ารับทุนการศึกษาในระดับ ปวส.สาขาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังแนบ #ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ในวันเวลาที่กำหนดค่ะ
Read more.
ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น)
ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น) รับสมัครเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 5 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒฺ)ปวช,ปวส สมัครงานได้ที่ 063-0050199 วุฒิ
Read more.
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก
    ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก สนใจติดต่อตามรายละเอียดที่แนบ   ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก สนใจติดต่อตามรายละเอียดที่แนบ โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2019
Read more.
ประกาศรับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 
Read more.
คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ออกแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ออกแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ #ยังคงเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง #ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์โดยการสแกนคิวอาโค้ทที่ปักหมุดได้เลยค่ะ #หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียนของวิทยาลัยฯค่ะ #รับสมัครเรียน62 วันที่ 2 เมษายน 2562คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ)
Read more.
เรียนเกษตรหางานง่าย จริงๆนะ จะบอกให้
เรียนเกษตรหางานง่าย จริงๆนะ จะบอกให้ โพสต์โดย ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
Read more.
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
Read more.
ร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นำนักเรียน นักศึกษาร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
Read more.
รับมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน จากมูลนิธิมิตราทร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน จากมูลนิธิมิตราทร ทั้งนี้จักรยานที่ได้มอบแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน
Read more.
ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา
Read more.
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และ คณะกรรมการอกท.หน่วยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระผู้ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร ณ
Read more.
การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารโดมอเนกประสงค์ วษท.ขอนแก่น
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ