เกษตร ” มีดีหลายอย่าง
หากเรา รู้จักคิด 🤔 รู้จักทำ 👩‍🌾 
นำทรัพยากร 🌲 รอบตัว นำมาคิด 🕵️ นำมาสร้าง 🌾 จากการ
ทดลองผิด ❌ ทดลองถูก ✅
อย่ากลัวความ ” ล้มเหลว “❓
รับลองทุกคนทำได้แน่นอนครับ👨‍👨‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👦
#SmartFarming47AggieBySTI

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้ประกาศโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ต้องการศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้ประกาศโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฟรีค่าเทอม 50 % และ 100 % น้องๆที่สนใจดูรายละเอียดตามประกาศ นะครับ ข่าวดีสำหรับน้องๆ
Read more.
ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น 6 (มิตรผล)ทุกสาขา
ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น 6 (มิตรผล)ทุกสาขา ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น 6 (มิตรผล)ทุกสาขา โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019
Read more.
📢📢โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่นที่ 6 กลุ่มมิตรผล
โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่นที่ 6 กลุ่มมิตรผล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวช.3. และ ม.6 เข้ารับทุนการศึกษาในระดับ ปวส.สาขาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังแนบ #ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ในวันเวลาที่กำหนดค่ะ
Read more.
ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น)
ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น) รับสมัครเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 5 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒฺ)ปวช,ปวส สมัครงานได้ที่ 063-0050199 วุฒิ
Read more.
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก
    ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก สนใจติดต่อตามรายละเอียดที่แนบ   https://www.facebook.com/kkcat.ac.th/posts/2282523225130898
Read more.
ประกาศรับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 
Read more.
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑
วันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
Read more.
จัดสนามสอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 38
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดสนามสอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒นายสมมาตร
Read more.
รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง รูปภาพกิจกรรม  
Read more.
#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น
#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยสาขาทั่วไป ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
Read more.
รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง
รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง https://photos.app.goo.gl/5BXyTTiw5MaVdVjx7  
Read more.
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ