ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น)
ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น) รับสมัครเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 5 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒฺ)ปวช,ปวส สมัครงานได้ที่ 063-0050199 วุฒิ
Read more.
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก
    ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก สนใจติดต่อตามรายละเอียดที่แนบ   ประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัญ ต้องการรับสมัครงานจำนวนมาก สนใจติดต่อตามรายละเอียดที่แนบ โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2019
Read more.
ประกาศรับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 
Read more.
คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ออกแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 2 เมษายน 2562 คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ออกแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน เมษายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ #ยังคงเปิดรับสมัครอย่างต่อเนื่อง #ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์โดยการสแกนคิวอาโค้ทที่ปักหมุดได้เลยค่ะ #หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทะเบียนของวิทยาลัยฯค่ะ #รับสมัครเรียน62 วันที่ 2 เมษายน 2562คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ)
Read more.
เรียนเกษตรหางานง่าย จริงๆนะ จะบอกให้
เรียนเกษตรหางานง่าย จริงๆนะ จะบอกให้ โพสต์โดย ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019
Read more.
อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการประมง 5 อัตรา สนใจสมัครด่วน
อบจ.สุพรรณบุรี รับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการประมง 5 อัตรา สนใจสมัครด่วน โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561ทุกท่านค่ะ🎓 #congratulations 🎉🎓 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561
Read more.
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Read more.
กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge
วันที่ 9-11สิงหาคม 2562 ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge โดยทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง และมีการระดมความคิดเพื่อจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป นำทีมโดยคุณครูสมถิ่น เศรษฐภักดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 9-11สิงหาคม
Read more.
โครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูวษท.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ร่วมกับอำเภอ หนองเรือ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม
Read more.
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Read more.
โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ 50 ไร่ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ