วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้ประกาศโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ต้องการศึกษาต่อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ได้ประกาศโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ฟรีค่าเทอม 50 % และ 100 % น้องๆที่สนใจดูรายละเอียดตามประกาศ นะครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวช.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ต้องการศึกษาต่อ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2019

การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธี

และตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง ๑๒ หน่วยเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆมากมาย อาทิเช่น ทักษะสาขาวิชาชีพทุกสาขา, การสัมมนาชมรมวิชาชีพ,การสัมมนาผลงานวิจัย,การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร,การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วยอกท.,การจัดนิทรรศการ,กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ด้วยความสามารถและความมุมานะของสมาชิก อกท.หน่วยขอนแก่น จึงทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกหลายรายการส่งผลให้ได้ไปต่อในระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศ สรุปได้ดังนี้
ชนะเลิศอันดับ ๓ คะแนนรวมทุกกิจกรรม
ชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยอกท.ดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ
ชนะเลิศอันดับ ๓ นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอับดับ ๑ PBL สาขาบริหารธุรกิจ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ PBL สาขาอื่นๆ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ สัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ สัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ สัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป(เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะพืชไร่ (เหรียญเงิน)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะสุกร (เหรียญเงิน)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา (เหรียญเงิน)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะตารางคำนวณ (เหรียญทองแดง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการจัดสวนหย่อม (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการจัดสวนถาด (เหรียญทอง)
#ขอแสดงความยินกับทุกรางวัลที่ได้รับและได้ไปเป็นตัวแทนภาคไปต่อในระดับชาติต่อไปค่ะ

วันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019

จัดสนามสอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 38

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดสนามสอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑
ณ วิทยาเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รูปภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รูปภาพกิจกรรม

 

#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี อาหาร

#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยสาขาทั่วไป ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

https://photos.app.goo.gl/5BXyTTiw5MaVdVjx7

 

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น 6 (มิตรผล)ทุกสาขา

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น 6 (มิตรผล)ทุกสาขา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ประกาศผลสอบข้อเขียน โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่น 6 (มิตรผล)ทุกสาขา

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ แปลงชีววิถี วษท.ขอนแก่น
ในนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2527442937305591&type=3

ร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นำนักเรียน นักศึกษาร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรม ณ วัดป่าประชาราษฎร์(วัดบ้านโจด) ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยยอดจตุปัจจัยวษท.ขก. รวม ๒๕,๔๔๙ บาท และยอดจตุปัจจัยร่วมกับชาวบ้านบ้านโจด รวมทั้งสิ้น ๙๒,๖๘๕ บาท

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019