ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561ทุกท่านค่ะ🎓
#congratulations 🎉🎓

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอมญจาคีรี

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 9-11สิงหาคม 2562
ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge โดยทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง และมีการระดมความคิดเพื่อจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป นำทีมโดยคุณครูสมถิ่น เศรษฐภักดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 9-11สิงหาคม 2562 ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะนักเรียน…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

โครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูวษท.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ร่วมกับอำเภอ หนองเรือ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ

——————————————-
ข่าว : นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ
ภาพ : นายเมธา สวาทพงษ์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ 50 ไร่ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ สร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วษท.ขอนแก่น

พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์หนองแปน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เดินหน้าให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เรียน อศ.กช.อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์หนองแปน จ.ขอนแก่น โดยมี นายธีระยุทธ ​ต้องสู้ นายก อบต.หนองแปน​ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 คน
#มาพัฒนาต่อยอดอาชีพด้วยกันกับเรานะคะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์ ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น