การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธี

และตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั้ง ๑๒ หน่วยเข้าร่วมกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆมากมาย อาทิเช่น ทักษะสาขาวิชาชีพทุกสาขา, การสัมมนาชมรมวิชาชีพ,การสัมมนาผลงานวิจัย,การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร,การแสดงผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วยอกท.,การจัดนิทรรศการ,กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ด้วยความสามารถและความมุมานะของสมาชิก อกท.หน่วยขอนแก่น จึงทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกหลายรายการส่งผลให้ได้ไปต่อในระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศ สรุปได้ดังนี้
ชนะเลิศอันดับ ๓ คะแนนรวมทุกกิจกรรม
ชนะเลิศอันดับ ๑ หน่วยอกท.ดีเด่นระดับภาคและระดับชาติ
ชนะเลิศอันดับ ๓ นิทรรศการทางการเกษตรของหน่วย อกท. (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอับดับ ๑ PBL สาขาบริหารธุรกิจ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ PBL สาขาอื่นๆ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ สัมมนาผลงานวิจัย สาขาพืชศาสตร์ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ สัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ สัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป(เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะพืชไร่ (เหรียญเงิน)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะสุกร (เหรียญเงิน)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการเพาะและขยายพันธุ์ปลา (เหรียญเงิน)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการผลิตน้ำนมจากพืช (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะการสร้างและนำเสนอผลงาน (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๒ ทักษะการเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๓ ทักษะตารางคำนวณ (เหรียญทองแดง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการจัดสวนหย่อม (เหรียญทอง)
ชนะเลิศอันดับ ๑ ทักษะการจัดสวนถาด (เหรียญทอง)
#ขอแสดงความยินกับทุกรางวัลที่ได้รับและได้ไปเป็นตัวแทนภาคไปต่อในระดับชาติต่อไปค่ะ

วันที่ ๒๖-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ อกท.ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019

จัดสนามสอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 38

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดสนามสอบธรรมะทางก้าวหน้ารอบชิงชนะเลิศครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2019

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รูปภาพกิจกรรม

 

#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี อาหาร

#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น
ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานวิจัยสาขาทั่วไป ในการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

#เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งจากธัญพืช ของแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วษท.ขอนแก่น…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

รวมภาพกิจกรรม วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ครั้งที่ ๔๑
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง

https://photos.app.goo.gl/5BXyTTiw5MaVdVjx7

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ แปลงชีววิถี วษท.ขอนแก่น
ในนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2527442937305591&type=3

ร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นำนักเรียน นักศึกษาร่วมทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-STAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรม ณ วัดป่าประชาราษฎร์(วัดบ้านโจด) ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยยอดจตุปัจจัยวษท.ขก. รวม ๒๕,๔๔๙ บาท และยอดจตุปัจจัยร่วมกับชาวบ้านบ้านโจด รวมทั้งสิ้น ๙๒,๖๘๕ บาท

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายบุญเยี่ยม ประยูรชาญ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019

รับมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน จากมูลนิธิมิตราทร

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, จักรยาน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ได้รับมอบจักรยาน จำนวน 20 คัน จากมูลนิธิมิตราทร ทั้งนี้จักรยานที่ได้มอบแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยทางสถานศึกษาจะมีการให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้จักรยาน และดูแลเส้นทางการขับขี่ให้ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนนักศึกษาด้วย
ในการนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นขอขอบพระคุณมูลนิธิมิตราทร ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ให้การสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาให้ได้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางได้สะดวกและรวดเร็ว
#ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ในนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 31 ตุลาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และ คณะกรรมการอกท.หน่วยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระผู้ทรงเป็นมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกร ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2019