กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 9-11สิงหาคม 2562
ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge โดยทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง และมีการระดมความคิดเพื่อจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป นำทีมโดยคุณครูสมถิ่น เศรษฐภักดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 9-11สิงหาคม 2562 ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะนักเรียน…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

โครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูวษท.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ร่วมกับอำเภอ หนองเรือ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ

——————————————-
ข่าว : นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ
ภาพ : นายเมธา สวาทพงษ์

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

วันที่ 7 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2019

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ 50 ไร่ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ สร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วษท.ขอนแก่น

พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019

โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์หนองแปน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
เดินหน้าให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เรียน อศ.กช.อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์หนองแปน จ.ขอนแก่น โดยมี นายธีระยุทธ ​ต้องสู้ นายก อบต.หนองแปน​ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71 คน
#มาพัฒนาต่อยอดอาชีพด้วยกันกับเรานะคะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์ ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน, ต้นไม้, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี 1 คน

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และพิธีมอบใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2019