เปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์บ้านหนองหัวช้าง

ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์บ้านหนองหัวช้าง ต.หนองแปน และศูนย์ตำบลสวนหม่อน จ.ขอนแก่น
#มาพัฒนาต่อยอดอาชีพด้วยกันกับเรานะคะ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

 

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์วังแสง

ในภาพอาจจะมี 4 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยประกอบด้วย ปิ่นโตควีนเมล่อน ณ ศูนย์เมืองพล จ.ขอนแก่น และปิ่นโตมัจฉาอารมณ์ดี ณ ศูนย์วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
#มาพัฒนาต่อยอดอาชีพด้วยกันกับเรานะคะ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) บ้านหนองไห

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ปิ่นโต เกษตรติดแบนด์ กลุ่ม อศ.กช.บ้านหนองไห ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2019

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ้านโจด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2019

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี (Day Camp)

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 และพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี (Day Camp) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2019

อัญเชิญถ้วยพระราชทานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครูที่ปรึกษา อกท. และคณะกรรมการอกท.หน่วยขอนแก่น อัญเชิญถ้วยพระราชทานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งมอบยังหน่วยมหาสารคาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2019

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายพงศ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการอ่านสาส์นและนำคณะครูและนักเรียน นักศึกษา กล่าวคำปฏิญาณตน
ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 26 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายพงศ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ผลการประกวด

ระดับ ปวช. เรื่อง เครื่องกกลูกสุกรไทยแลนด์ 4.0 ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

ระดับ ปวส. เรื่อง ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยาสูบ เปรียบเทียบกับยาเอ็คโตแทคในการกำจัดเหาโค ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1

 

พิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสถานศึกษา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสถานศึกษา โดยเริ่มบริการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันนี้เปิดต้นไป ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วษท.ขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำอกท.ระดับภาคฯ62

วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ประธานกรรมการอำนวยการอกท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ผู้นำเกษตรกรในอนาคต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาอกท.และนักเรียน นักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. คณะกรรมการชมรมวิชาชีพและคณะกรรมการหมู่บ้านอกท. จากทั้ง 12 หน่วยเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติงานความสอดคล้องกันทุกหน่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นผลดีต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาให้กำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาผู้นำ อกท. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019