พิธีมอบโค กระบือ แพะ แกะ ตามโครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ (แบบ บวร.)

วันที่ 15 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีมอบโค กระบือ แพะ แกะ ตามโครงการธนาคารโค กระบือ แพะ แกะ (แบบ บวร.) เพื่อเกษตรกรรายย่อย เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ร.9 (รุ่นที่ 6) ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิน้ำเพื่ออีสาน สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ณ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม

วันที่ 15 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นางวิภาดา ศรีลุนช่าง…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ๖๒

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ณ แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
—————————————-
ข่าว : นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ
ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

วันไหว้ครู๖๒

วันที่ 13 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
————————————————-
ข่าว : ณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ
ภาพ : ทีมงานประชาสัมพันธ์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2019

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ 61

วันที่ 6 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้บริหาร ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา2561 โดยมีนายอดุลย์ พิมพ์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น เป็นประธาน ธุรกิจที่ได้รับการประเมิน คือ ธุรกิจปลาส้มพารวย ในการนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วันที่ 6 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นางวิภาดา ศรีลุนช่าง…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019

ลงทะเบียนเรียน1/62

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารโดม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนอยู่บนเวที

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ณ โรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์ บ้านท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี๖๒

วันที่ 3 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่ิองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิํีธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอมัญจาคีรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี
ณ หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วันที่ 3 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

FIX IT CENTER THAILAND 4.0ศูนย์ที่ 2-62

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 27 -31พฤษภาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู บุคลากรและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER THAILAND 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกำหนด 3 ภารกิจหลัก คือ 1.)บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และคลินิคเกษตร 2.)บริการสร้างอาชีพใหม่และต่อยอดอาชีพตามความต่้องการของชุมชน และ3.)บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกานต์ ทองเสน ปลัดอำเภอมัญจาคีรี รักษาราชการแทนนายอำเภอมัญจาคีรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์ที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคำคันโซ่ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 -31พฤษภาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2019

อบรมแผนกวิชาช่างกลเกษตร

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเกษตร ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2019

การประชุมสมัยสามัญ อกท.ครั้งที่ 1/62

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทรวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสมัยสามัญ อกท.ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทรวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2019