การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษากลุ่มงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019