อัญเชิญถ้วยพระราชทานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครูที่ปรึกษา อกท. และคณะกรรมการอกท.หน่วยขอนแก่น อัญเชิญถ้วยพระราชทานองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ส่งมอบยังหน่วยมหาสารคาม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.