ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก(สาขาขอนแก่น)
รับสมัครเจ้าหน้าที่อารักขาพืช 5 ตำแหน่ง
เพศชาย วุฒฺ)ปวช,ปวส
สมัครงานได้ที่
063-0050199 วุฒิ

Posted in ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย.