พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ศูนย์วังแสง

ในภาพอาจจะมี 4 คน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยประกอบด้วย ปิ่นโตควีนเมล่อน ณ ศูนย์เมืองพล จ.ขอนแก่น และปิ่นโตมัจฉาอารมณ์ดี ณ ศูนย์วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
#มาพัฒนาต่อยอดอาชีพด้วยกันกับเรานะคะ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.