โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์ ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.