อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ สร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษาครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วษท.ขอนแก่น

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.