โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน ประจำปี 2562 ณ บริเวณที่ 50 ไร่ ของเทศบาลตำบลหนองเรือ

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.