โครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูวษท.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ร่วมกับอำเภอ หนองเรือ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ศูนย์การเรียน หนองเรือ

——————————————-
ข่าว : นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคำ
ภาพ : นายเมธา สวาทพงษ์

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.