กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 9-11สิงหาคม 2562
ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะ
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge โดยทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง และมีการระดมความคิดเพื่อจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป นำทีมโดยคุณครูสมถิ่น เศรษฐภักดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 9-11สิงหาคม 2562 ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะนักเรียน…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.