โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 19 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนฟุจิโอะกะคิตะ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปีนี้คณะจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – วันที่ 7 กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 19 สิงหาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.