การประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 41

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ
– พิธีอาเศียรวาท องค์อุปถัมภ์ของ อกท. ,
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกชมรมวิชาชีพ และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น,
– พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่น, 
– การประกวด การแสดงและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โคบาลและขวัญใจโคบาล และ การประกวด Miss FFT RECYCLE AWARD
– กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.