เข้าร่วมงานวิชาการ”Smart Farming 47 Aggie by STI”

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายเอก มะลิ ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานวิชาการ”Smart Farming 47 Aggie by STI” โดยมีดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อหวังยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา มุ่งเน้นสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ให้เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับวิทยาลัยเกษตร และเทคโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่งให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำเกษตรเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งภายในงาน Smart Farming 47 Aggie มีนิทรรศการสร้างมิติที่จะได้รู้จักการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรกรรม และเทคโลยีและวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ใครๆ ก็เรียนได้ที่วิทยาลัยเกษตรกรรม และเทคโลยีและวิทยาลัยประมงจะอายุ 17 หรือ 70 ก็สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย มีรายได้ตั้งแต่วันแรกที่เรียน มีความสุขตั้งแต่วันแรกที่ลงมือทำ การบริหารจัดการน้ำเรื่องน้ำหยด, การเสวนาจากเกษตรกรอายุน้อย, การเสวนาหัวข้อมุมมองเกษตรกับตัวเราเกี่ยวข้องกันอย่างไร

วันที่ 30 สิงหาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายเอก…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.