การลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารโดมอเนกประสงค์ วษท.ขอนแก่น
#สวัสดีวันเปิดเทอมนักเรียนนักศึกษาทุกคนค่ะ

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.