📢📢โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่นที่ 6 กลุ่มมิตรผล

โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี รุ่นที่ 6 กลุ่มมิตรผล เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปวช.3. และ ม.6 เข้ารับทุนการศึกษาในระดับ ปวส.สาขาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังแนบ
#ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ในวันเวลาที่กำหนดค่ะ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Posted in ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย.