ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ในนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ข้อชี้แนะ และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 31 ตุลาคม 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.