การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 11 ธันวาคม 2561
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.