พิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสถานศึกษา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสถานศึกษา โดยเริ่มบริการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันนี้เปิดต้นไป ณ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วษท.ขอนแก่น

วันที่ 21 มิถุนายน 2562นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ…

โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2019

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย.