การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562
นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยการอาชีพกระนวน ผลการประกวด

ระดับ ปวช. เรื่อง เครื่องกกลูกสุกรไทยแลนด์ 4.0 ได้รับรางวัลลำดับที่ 4

ระดับ ปวส. เรื่อง ผลของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยาสูบ เปรียบเทียบกับยาเอ็คโตแทคในการกำจัดเหาโค ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1

 

Posted in กิจกรรมภายในวิทยาลัย, ไม่มีหมวดหมู่.