ติดต่อเรา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
เลขที่ 176 หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เบอร์ : 043-009772