นางวนัสนันท์ ชัยราษฎร์
หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวบุศริน เหมือนพร้อม
รองหัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางรจนา ศรีจักรคำ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวชุติมา กรุงพลี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ