แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น สามารถเข้าดูได้ที่นี่ คลิ๊กที่นี่

 ผู้ให้ข้อมูล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562