ข่าวสารธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูและนักเรียน นักศึกษากลุ่มงานศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่
Read more.
ประกาศรับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
 
Read more.