ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการทวิภาคีมิตรผลรุ่นที่ 5
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการทวิภาคีมิตรผลรุ่นที่ 5 โพสต์โดย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2019
Read more.
ฝากประชาสัมพันธ์
😥ฝากแชร์ช่วยน้อง ให้น้องได้กลับมาหาลูกๆ และครอบครัวด้วยนะครับ น้องน่าสงสารมากๆ… โพสต์โดย พิริยะ ธุระพันธ์ เมื่อ วันพุธที่ 2 มกราคม 2019  
Read more.
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ต้องการรับสมัครงาน ด่วน!!!!!! ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริม ดูแลโครงการปลานิลกระชัง  วุฒิ : ปริญญาตรี วท.บ.ประมง ทำงานที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เพศชาย เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์เริ่มต้น 2x,xxx บาท มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง
Read more.
โค้ต้าเรียนฟรี
ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า, ม.6 หรือเทียบเท่าและปวช.3 ที่ต้องการเรียนต่อ วิทยาลัยฯ มีโควตาเรียนฟรี สำหรับน้องที่สนใจ (สนใจติดต่อครูอนุชา แสนสุด 0649591909 โดยด่วน ก่อนหมดเขต
Read more.
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ สร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา
Read more.
พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
Read more.
โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์หนองแปน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เดินหน้าให้ความรู้แก่กลุ่มผู้เรียน อศ.กช.อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ณ ศูนย์หนองแปน จ.ขอนแก่น โดยมี นายธีระยุทธ ​ต้องสู้ นายก อบต.หนองแปน​ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดศูนย์ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 71
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาแทรกเตอร์ ร่วมกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วษท.ขอนแก่น
Read more.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิภาดา ศรีลุนช่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ
Read more.
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ