เกษตร ” มีดีหลายอย่าง
หากเรา รู้จักคิด 🤔 รู้จักทำ 👩‍🌾 
นำทรัพยากร 🌲 รอบตัว นำมาคิด 🕵️ นำมาสร้าง 🌾 จากการ
ทดลองผิด ❌ ทดลองถูก ✅
อย่ากลัวความ ” ล้มเหลว “❓
รับลองทุกคนทำได้แน่นอนครับ👨‍👨‍👦👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👦
#SmartFarming47AggieBySTI

No Post found
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ต้อนรับคณะครูและนักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562 จากโรงเรียนฟุจิโอะกะคิตะ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561ทุกท่านค่ะ🎓 #congratulations 🎉🎓 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561
Read more.
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Read more.
กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge
วันที่ 9-11สิงหาคม 2562 ตามไปดูการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์กับเด็กๆ V-Star กันค่ะ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-STAR challenge โดยทำกิจกรรมต่างๆอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับสถานศึกษาอีกหลายแห่ง และมีการระดมความคิดเพื่อจะนำผลที่ได้ไปพัฒนาวิทยาลัยฯต่อไป นำทีมโดยคุณครูสมถิ่น เศรษฐภักดี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำดวนสวรรค์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 9-11สิงหาคม
Read more.
โครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ คณะครูวษท.ขอนแก่น (วิทยาเขตหนองเรือ) ร่วมกับอำเภอ หนองเรือ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม
Read more.
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสมมาตร เอียดฉิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
Read more.

นายสมมาตร เอียดฉิม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวิภาดา ศรีลุนช่าง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายบุญเยี่ยม  ประยูรชาญ

ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ